Megosztás: f i
   Pokol.
 
Pokol. A pokol több vallás és mitológia szerint az örök kárhozat elképzelt helye, ahová haláluk után jutnak a rossz lelkek, szellemek, és ott elviselhetetlen gyötrelmekben lesz részük. Létezésére nem találtak kézzelfogható bizonyítékokat.    És az ördög, a ki elhitette őket, vetették a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké… És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetették.Annak megítélése, hogy mi a „rossz”, vagyis a pokolba jutás kritériuma, az illető vallástól függ, de sokszor még ezen belül is meghatározatlan, függ az adott kortól, az erkölcsi és társadalmi nézetektől, de függ attól is, aki épp véleményt alkot egy tevékenységről (tudniillik hogy az gonosz-e vagy sem).

A római katolikus teológia szerint elsősorban a halálos bűnök, illetve a hét főbűn miatt jut egy lélek a pokolra. A bocsánatos bűnöket elkövetőknek még vannak esélyei az üdvözülésre, de előtte végig kell szenvedniük a purgatórium gyötrelmeit.

A református teológia szerint azonban nincs helye a purgatóriumnak. Isten a végítéletkor dönt minden ember további sorsa felett és az egyén vagy a mennybe vagy a pokolba jut. Mások úgy hiszik, hogy ez már az ember halála után történik meg - a Lukács evangéliumában leírt gazdag és szegény Lázárról szóló példázat alapján. Ezzel a tantétellel szemben a kondicionalisták hiszik azt, hogy a lélek önmagában nem halhatatlan. Amikor az ember meghal, részeire válik, az élet lehelete visszatér Istenhez és a test porrá lesz. Ezért a kondicionalisták nem hisznek egy föld alatti pokolban, ahol a gonoszok kínoztatnak, hanem a feltámadásban. A tűz a millennium, Krisztus ezeréves birodalma után lesz, azt lehet pokolnak nevezni.
Örökké tartó pokol?Jézus tanítása szerint két út létezik az ember számára és megmutatta, hogy melyik hol fog végződni: “Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”
Keskeny út – élet; széles út – kárhozat! A görög szó: “apóleia”, amit a Károli Biblia veszedelemmel fordít, az életnek pontosan az ellenkezőjét jelenti: kárhozatot, megsemmisülést, romot. Az apóleia jelenti azt is, hogy elveszni (Ján. 17,12.).

Pál így magyarázza: “Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek?” (Róm. 9,22. öf.). Az apóleia tehát pusztulást, megsemmisülést is jelent.

Bibliai szövegek beszélnek “örök tűzről”, “olthatatlan tűzről” vagy “örök gyötrelemről: Aztán azt is mondja, hogy “kínlódásuk füstje felmegy örökkön örökké”.Ezek a szövegek látszólag alátámasztják az örökké tartó pokol-szenvedés tanát.Az Ószövetség héber szövege az “örök” szóra az “olám” szót, és az Újszövetség görög szövege az “aion” szót; melléknévként pedig az “aionosz” szót használja. A különböző újtestamentumi szótárakban az “aion” szónak igen sokféle jelentése van. Az “aion” és “aionosz” – mint főnév és melléknév – jelentése lehet: hosszú idő, régidő, ősidő, hajdankor; negatív értelemben: soha, soha többé, befejezés, életfogytiglan, generációk, jövőbeli korszak, állandóan, tartósan.

Az örök szó jelentése lehet végtelen is, de csak akkor, amikor az Istennel van kapcsolatban, vagy valamivel, ami Istentől ered, pl. az élet. Ezért jelent az örök élet vég nélküli életet. Ilyen életet azonban nem bírhatnak azok, akik Istentől elszakadtak, vagy elhagyták Őt. Az “aion” szónak akkor van még örökkévalóság jellege, ha az egész végtelenségre van kihatása. Ez vonatkozik Jézus megváltási tettére.

Ebben az értelemben érvényes az örök szó az “örök tűz”, “örök ítélet”, “örök halál”, “örök büntetés” kifejezésekre is. A hatása megszüntethetetlen, végtelen, de nem a tűznek, az ítéletnek és a büntetésnek az időtartama. “Az egész íráshasználatban tehát csak két fogalomnál találjuk meg a szó lényében benne foglalva, hogy az “aionosz” vagy “olám” toldalékszócskák végnélküliséget jelentenek, ezek pedig: Isten és élet.

Az ehhez a témához szóló bibliai szövegek alapos megvizsgálása után világos lesz, hogy a pokolbüntetés végnélküliségéről szóló tanítás Biblia-ellenes. Isten jelleme fővonásainak is ellentmond az; ellentmond szeretetének, mert Isten nem fogja a Sátán által elcsábított embert örökké szenvedni hagyni; ellentmond igazságosságának, azért, mert igazságtalanság lenne egy ilyen rövid bűnös földi létért egy végtelen büntetést kiszabni. A végtelen pokolgyötrelemnek nem is a bűnös megjavítása a célja, épp ezért az örök gyötrelem tana értelmetlen és kegyetlen. Akik ezt a tant hirdetik, azok gyalázzák Istent és a jellemét hamisan tüntetik fel. [5]

Történelmi fejlődés
A pokolról szóló tan gyökerei az Ó- és Újtestamentum közötti időszakban alakultak ki, miután a judaizmus találkozott a hellenisztikus világnézettel. Az Énok könyvében található leírás szerint az alvilág több részből állt, amelyben elkülönültek egymástól a jók és a gonoszok. Ehhez a leíráshoz hasonló Josephus Flavius leírása a pokolról. Jusztinosz a mártír eretnekségnek nevezte azt a hitet, mely szerint a gonoszok a föld alá, a jók az égbe jutnak. Szerinte mindkét kategória helye valahol a föld alatt van.Tertulliánusz is osztozik ebben a véleményben. Szerinte mindenkinek a lelke a hadészben nyugszik, egészen a feltámadásig. Hippolitusz leírása a legbővebb és nagyon hasonló Flavius pokolról szóló leírásához.

A későbbi századokban megjelent az a nézet, mely szerint nincs üdvösség az Egyházon kívül. Ebből a nézetből különböző problémák adódtak. Először is, hogy mi lesz azokkal a halottakkal akik az egyház megalapítása, vagyis az első pünkösd előtt haltak meg? Háromféle megoldást találtak a teológusok:

Lymbus patrum: Ide jutottak azoknak a lelkei, akik meghaltak Krisztus előtt.
Lymbus infantinum Ide jutottak azok a gyermekek, akik megkeresztelésük előtt haltak meg.
Purgatórium: Ide azok jutottak, akik az egyházhoz tartoztak, de nem volt megfelelő az életük. Az utolsó ítélet után jutnak csak a mennyországba.
A kálvini reformáció elvetette a fenti nézeteket. Ő „leegyszerűsítette” a túlvilágot. Később alakult ki a diszpenzacionalista nézet, mely szerint az Ótestamentum idején mindenki egy helyre jutott, de amikor Jézus meghalt és a poklokra szállt, a jó emberek lelkeit kiszabadította a Seolból és felvitte magával a mennybe. Így most minden jó ember a mennyben van. Karl Barth elutasította ezeket a nézeteket: szerinte a Biblia nem szól a pokolról, amelyben a gonoszok szenvednek, hanem minden ember a sírba száll. Hasonlóan vélekedik Eriks Galeniks is.

A pokol kínjai
A pokolban lévő gyötrelem lehet időszakos, és/vagy bizonyos fokú szenvedés elviselése után véget érő (például a buddhista tanítások szerint, hasonlóan a katolikusok purgatóriumához), tarthat a világ végéig, de mégsem örökké (abban az esetben, ha az illető vallás szerint a világ véges ideig létezik), vagy lehet a haláltól és/vagy a világ végétől kezdve örökké tartó (katolicizmus, iszlám).

Egyes elképzelések szerint – amelyek arra alapoznak, hogy az utolsó ítélet előtt a holtak feltámadnak a sírjaikból és visszanyerik testüket – a pokolban valódi fizikai fájdalomban lesz részük a gonoszoknak: a pokol tüze emészti és az ördögök válogatott kínzásoknak vetik alá őket. Más elképzelések szerint csak lelki gyötrődés vár a földi világból eltávozottra (például Isten hiánya és a mennyországból való kirekesztettség a büntetés). E tekintetben sokszor még egy adott valláson belül sincs megegyezés a hívők közt.Forrás:Wikipédia
 Tagok:
 
Mutáns.:P
 
 
 
Ashleyღ
Korom
Gyilkos
Bella
Layout ❤
Felix
Mirixi
Alfonz
Derű❤
18 yrs.
Biológiailag nőnemű.
Marilyn Manson felesége.
Tud kedves is lenni ha nagyon muszáj.
Antiszociális ///hercegnő///.
Black Veil Brides imádó.
K-Pop fanatikus.
Kedvenc filmje:Suicide Room (Öngyilkosok szobája)
Megrögzülten rajong a feketéért.
A színes ruhák frusztrálj

 
Cindersaur
 
 
 
Chili
Auróra
Shido
Sheira
▸2014.11.09 Moderátor lettem
▸2015.02.16 Moderátor lettem Pawon

 
Dr.Nurse
 
 
 
Hope~
♦° Cukorfalat °♦
✌✌Nyalóka✌✌
Lana~
Mal
|~Dorci~|
Balázs™
Rocco
Busta ♥
Maya~
Logó~
Roni:3
Criminal psichology ❤🖤🖇

Dr.Nurse a másik felim!!♡♡

 
Psycho Person
 
 
 
Horatio
El Diablo
Villám
Alkony
Vagány
Alfa
A Farkas
2016. 04. 19. - Regisztrálásom napja.
2018. 06. 13. - Autóbaleset(Bumm!)
2018. 06. 18. - BALLAGÁS!!! Hála égnek elhagyhattam azt a *beep* általános iskolát!
2018. 06. 24. - Gyökeres változásokat értem el, köszönöm nevelőfater, ezt nevezem! -.-

Mint fent is láthattad 2016. 04.

 
 
 
 
Tappancs
Max
Mancs
Folti
Rex
Mex
Mázli
Bogi
Xtra
Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy sincs, ha nem éled.
A különlegest a tökéletes sem pótolja. 🙈

 
 
 
 
Rex
zeusz
Dolly
masni
Maja
Fagyi
reload bozi
Üdv

"Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..."

"Ha megdobtak kenyérrel,dobj vissza kővel"

2011.01.01.❤
2005.02.10.❤
2010.01.13.❤
2012.11.02.❤
2015.06.28.❤

"Nézz az égre,legszebb fényr

 
Alexandra
 
 
 
Füge
Paula
Rocco
Teqla
Donna
Függe
Rocko
Dabi
Függe:)
Baltazár
barna
Sely
Mr.Stark (:

 
noname
 
 
 
Dorka
Emma
Fanni
Boni
Mex
Hercegnő
Snoopy
Brutus
Bella
Buborék
Zeusz
Whatever.
2015. 12. 23. ♥ (<--- már régebb óta, de erre a felhasználómra csak ekkor regisztráltam)

CicaNevelde: Lauwer

Néha random visszaolvasgatom azokat, amiket régen írtam. Hát... akkor még túl naiv és butuska voltam, szóval elnézést, ha valami olyat látsz, ami esetleg rossz fényb

 
Damon Salvatore Dr. Luther Swann
 
 
 
vanília
Rálf
chrispi cant
aragorn
Kiara
Bella
bichike
|~LOVE~|
Liliom~
csabi
alcatel
kiara 1985
cicanevelde: kiara 1985
nyuszitanya: Doki 1985

The Vampire Diaries-Vámpírnaplók
V-Wars-Vérháború

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug
(\__/)
(='.'=)
(")_(")

Szerencse nyuszi, másold át, hogy neked

 
-
 
 
 
Mimi
Lilla
.................
Csillag
Black
hektor
Amadeus
Freddy
Arwen-chan^_^
Luca
Annabelle
Arwen
"– Pontosan emlékezni fogok arra, hol értem hozzád. De ha bárki más hozzád ér, akár az a bizonyos főúr, aki szereti a tavaszt, tudni fogok róla. – Megcsipkedte az orrom. – És Feyre – tette hozzá kényeztető mormogással –, én nem szeretem, ha a tulajdonomhoz nyúlnak."

 


<  Előző     1. oldal     Következő  >

 
  KutyaTanya  · Copyright © 2007-2020 · Minden jog fenntartva. · Használati feltételek & Jogi és adatvédelmi nyilatkozat